Storkyrkan

Utsikt från Storkyrkan mot Stockholms ström
©Eddie Alestedt