Storkyrkan                                                               Till Stockholmssidan

Enligt traditionen lät Birger Jarl, Stockholms grundare, uppföra en liten bykyrka vid Stadsholmens högsta punkt under andra hälften av 1200-talet. Efter bränder byggdes en ny, betydligt större kyrka på samma plats SOM invigdes år 1306. Kraftiga om- och tillbyggnader skedde sedan under 1400-talet. Bland annat höjdes valven. Den sengotiska byggnad som växte fram utgör stommen i dagens Storkyrka, en femskeppig katedral. Under 1600-talet inreddes Storkyrkan med kungsstolar, predikstol och annat i förgylld, svepande barock. År 1736-43 ändrades exteriören till barockstil. Storkyrkan är Gamla stans egen hemkyrka och är församlingskyrka i Stockholms domkyrkoförsamling. 1942 blev Storkyrkan domkyrka i det nybildade Stockholms stift. Den 19 juni 1976 vigdes kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath här. Varje år, med några få undantag, har Nobels fredspristagare talat i kyrkan vid en speciell gudstjänst. Uppe i tornet har man en vid utsikt över Stockholm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
©Eddie Alestedt