Waldemarsudde

På väg till Waldemarsudde passerar man Friesens park ovanför Ryssviken

©Eddie Alestedt