Waldemarsudde

Gångvägen till Waldemarsudde

nil
©Eddie Alestedt