Waldemarsudde

Staty av Herakles (Antoine Bourdelle)

©Eddie Alestedt