Waldemarsudde

Utanför entrén till muséet står resterna av Djurgårdens äldsta ek - mer än 600 år gammal med en omkrets av ca. 830 cm

©Eddie Alestedt