Waldemarsudde

Terassen med urna med utsikt mot Djurgårdsstaden

©Eddie Alestedt