Waldemarsudde - Höstbilder                                    Till Stockholmssidan

Waldemarsudde var ursprungligen bostad åt prins Eugen (1865-1947). Efter prinsens död övergick det i statlig ägo och är nu ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer. Anläggningen består av den slottsliknande huvudbyggnaden, uppförd 1903-05 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg, samt en galleribyggnad som tillkom 1913. I den omkringliggande parken finner man det Gamla Huset och Linoljekvarnen, båda från 1780-talet. Prins Eugen behöll områdets parkkaraktär och rabatterna är koncentrerade kring stora husets framsida och framför galleribyggnaden. Mot sjösidan lät prinsen göra två stora terrasser.
Parken är rik på statyer. Den vi mest förknippar med Waldemarsudde är Nike från Samothrake, en kopia från Louvren i Paris. Den inkomponerades i trappan redan när huset byggdes 1905. Bland de tidiga finns också Rodins Tänkaren på terrassen och Milles Örnar på entrésidan. Där står också den kraftfulle Herakles av Antoine Bourdelle och spänner bågen. I ett blomsterkvarter nedanför stora trappan fungerar Milles Triton som fontän.
På terrassen framför galleriet står Per Hasselbergs Grodan, Bror Hjorths Sovande flicka. Carl Wilhelm Scheele och Bågskytten båda av Carl Milles står också här på höga kolonner. Eugens vän och målarkollega Karl Nordström har porträtterats i brons av Carl Eldh. Nere vid stranden, vid en liten damm ligger Per Hasselbergs skulptur Näckrosen en allegorisk kvinnofigur utsträckt nära önskedammen, där besökare kan kasta ett mynt i vattnet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
©Eddie Alestedt