Fornuddsparken

Matning av änder i Fornuddsparken
©Eddie Alestedt