Trångsundet

Utsiktsberget ovanför Trångsundet

©Eddie Alestedt