Trångsundet

Tall på berget ovanför Trångsundet

©Eddie Alestedt