Trångsundet

Vintervy från bergets vid Trångsundet
©Eddie Alestedt